جمعه 9 آبان 1399   20:45:35

حراست علی فروغی 
 مسئول حراست 


اسماعیل دمشقی
جانشین و مسئول امور هماهنگی و برنامه ریزی معاون خدمات شهری
چارت سازمانی امور بازرسی
شرح وظایف امور بازرسی
مسئول  امور بازرسی
 مصطفی حاج محمدی 
 مسئول امور بازرسی 
چارت سازمانی اداره حمل و نقل و ترافیک
شرح وظایف اداره حمل و نقل و ترافیک روح ا... پهلوانی 
 رئیس اداره حمل و نقل و ترافیک 
پروژه های در دست اجرا
لکه گیری و آسفالت سطح منطقه :
مبلغ قرارداد : 1/200/000/000 ریال
درصد پیشرفت فیزیکی : 25%
----------------------------------------------------------
بهسازی حاشیه بلوار ظفر ( ضلع شرقی و غربی )
مبلغ قرارداد : 2/000/000/000 ریال
درصد پیشرفت فیزیکی : 80%
----------------------------------------------------------
جدول گذاری و پیاده روسازی سطح منطقه :
مبلغ قرارداد : 1/200/000/000 ریال
درصد پیشرفت فیزیکی : 75%
----------------------------------------------------------
احداث پل یاس بر روی نهر دلمبر :
مبلغ قرارداد : 22/500/000/000 ریال
درصد پیشرفت فیزیکی : 80%
----------------------------------------------------------
ادامه بلوار 45 متری گلشهر و ماهان به طول حدوداً  4 کیلومتر :
مبلغ قرارداد : 8/000/000/000 ریال
نام پیمانکار : سازمان همیاری
درصد پیشرفت فیزیکی : 55%
----------------------------------------------------------
ـ پروژه احداث رینگ شمالی منطقه به طول 2/5 کیلومتر
ـ احداث بلوار خوارزمی به گلدشت به طول 2 کیلومتر
ـ پروژه اتصال بلوار ظفر به بیمارستان البرز به طول 1/25 کیلومتر
مبلغ قرارداد : 220/000/000/000 ریال
درصد پیشرفت فیزیکی : در حال تجهیز کارگاه و شروع عملیات اجرایی
----------------------------------------------------------
 
 

علی مهدی زاده معاون فنی وعمرانی
 

جمع آوری آب های سطحی :
روش انجام کار : پیمانی
تاریخ شروع پروژه : 94/03/28
قیمت تمام شده : 25% + 2/250/000/000 ریال
 
-----------------------------------------------------------
بهسازی پارک های سطح منطقه :
روش انجام کار : پیمانی
تاریخ شروع پروژه : 94/05/29
قیمت تمام شده : 25% + 4/000/000/000 ریال
 
-----------------------------------------------------------

احداث قرائت خانه پارک ابن سینا :

روش انجام کار : پیمانی
تاریخ شروع پروژه : 94/02/30
قیمت تمام شده : 1/000/000/000 ریال
 
-----------------------------------------------------------
 
احداث سوله ورزشی منطقه 6 :
روش انجام کار : پیمانی
تاریخ شروع پروژه :93/10/28
قیمت تمام شده : 2/237/988/715 ریال
 
-----------------------------------------------------------
جدول گذاری و زیرسازی مقابل بیمارستان البرز :
روش انجام کار : پیمانی
تاریخ شروع پروژه : 94/02/29
قیمت تمام شده : 25% + 2/250/000/000 ریال
 
-----------------------------------------------------------
 
زیرسازی معابر سطح منطقه :
روش انجام کار : پیمانی
تاریخ شروع پروژه : 94/03/28
قیمت تمام شده :4/000/000/000ریال
 
-----------------------------------------------------------
 
احداث سرویس بهداشتی پارک افرا و تکمیل سرویس بهداشتی پارک عدل :
روش انجام کار : پیمانی
تاریخ شروع پروژه : 94/07/11
قیمت تمام شده :1/000/000/000 ریال
 
-----------------------------------------------------------
احداث سوله آتش نشانی ( چند منظوره ) :
روش انجام کار : پیمانی
تاریخ شروع پروژه : 92/06/08
قیمت تمام شده : 14/940/163/405  ریال
 
-----------------------------------------------------------
 
جدول گذاری سطح منطقه :
روش انجام کار : پیمانی
تاریخ شروع پروژه : 93/06/09
قیمت تمام شده : 4/000/000/000  ریال
 
-----------------------------------------------------------
 
پروژه احداث ساختمان عمران و خدمات شهری منطقه 6 :
روش انجام کار : پیمانی
تاریخ شروع پروژه : 92/08/15
قیمت تمام شده : 25% + 22/562/100/000 ریال
 
-----------------------------------------------------------
 
جدول گذاری و پیاده رو سازی سطح منطقه :
روش انجام کار : پیمانی
تاریخ شروع پروژه : 93/05/05
قیمت تمام شده : 4/000/000/000 ریال
 
-----------------------------------------------------------
 
لکه گیری آسفالت در سطح منطقه :
روش انجام کار : پیمانی
تاریخ شروع پروژه : 94/10/14
قیمت تمام شده : 25% + 4/000/000/000  ریال
 
-----------------------------------------------------------
 
پروژه تکمیل و ادامه بلوار خوارزمی :
روش انجام کار : پیمانی
تاریخ شروع پروژه : 93/09/05
قیمت تمام شده : 5/200/000/000 ریال
 
-----------------------------------------------------------
 
پروژه ادامه بلوار ماهان و 45 متری گلشهر :
روش انجام کار : پیمانی
تاریخ شروع پروژه : 93/09/08
نام پیمانکار : بسیج سازندگی
قیمت تمام شده : 25% + 29/500/000/000 ریال
 
-----------------------------------------------------------
 
 

1 2
تعداد بازديد اين صفحه: 451387
تعداد بازديد کنندگان سايت: 37015738 تعداد بازديد زيرپورتال: 455844 اين زيرپورتال امروز: 277 سایت در امروز: 23061 اين صفحه امروز: 273
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرج می باشد.